هوالله العلی الاعلی
تقویم فشرده قمری
تالارهاى بنياد حيات اعلى پاسخ برگزيده رسانه حيات اعليí بوستان تلاوت ياد مولا (روزنامه گاهشناسي (تقويم جامع
تقويم نجومي تخصصي تقويم نجومي همگاني تقويم فشرده قمري التقّويم الفلكيّ الإحترافيّ التّقويم الفلکيّ العامّ
وقايع فلكي خاص هفته نامه راه آسمان تقويم نجومي طبي ماهنامه هنگام شناسي آغازنامه ماه قمري تقويم الهي

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 و ساعت 0:0 |

براي دريافت سالنامه  تقویم فشرده قمری و ساير مرسولات بنياد حيات اعلى به سایت اصلی مراجعه نماييد :

 

   www.Aelaa.Net   

 

آدرس دریافت تقویم فشرده قمری :

http://www.Aelaa.Net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=28&start=50

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در یکشنبه بیست و نهم خرداد 1390 و ساعت 21:4 |
 

از ماه مبارك رمضان 143۱ تا ماه مبارك رمضان 143۲

http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/Taqwim-Feshorde-1432.pdf

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 و ساعت 15:25 |
 

از ماه مبارك رمضان 1430 تا ماه مبارك رمضان 1431

http://www.4shared.com/file/115720932/f03bf1d2/Saalnaame-Taqwim-Feshorde-1430-1431.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه دوازدهم تیر 1388 و ساعت 15:40 |

http://www.4shared.com/file/101683031/cd5fdb80/Taqwim-Feshorde-Shaebaan-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 و ساعت 13:54 |

http://www.4shared.com/file/101683034/bd352f0f/Taqwim-Feshorde-Rajab-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 و ساعت 13:51 |

http://www.4shared.com/file/101683035/ca321f99/Taqwim-Feshorde-Jomaadaa2-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 و ساعت 13:50 |

http://www.4shared.com/file/101683030/ba58eb16/Taqwim-Feshorde-Jomaadaa1-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه یازدهم اردیبهشت 1388 و ساعت 13:46 |

http://www.4shared.com/file/93079842/3404e5c9/Taqwim-Feshorde-Rabie-Aakhar-1430.html

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387 و ساعت 1:58 |
 
 
+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در سه شنبه ششم اسفند 1387 و ساعت 6:23 |
 
 
+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در شنبه بیست و هشتم دی 1387 و ساعت 5:30 |
 
 
+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در یکشنبه هشتم دی 1387 و ساعت 13:8 |
 

http://www.4shared.com/file/73492804/5f21ecbc/Taqwime-Feshorde-Zihajje-1429.html

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در شنبه نهم آذر 1387 و ساعت 11:48 |
 

http://www.4shared.com/file/68677541/4874f558/Taqwime-Feshorde-Ziqaede-1429.html

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه دهم آبان 1387 و ساعت 11:49 |
 

http://www.4shared.com/file/64891321/7d52c4d5/Taqwime-Feshorde-shawwaal-1429.html

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در پنجشنبه یازدهم مهر 1387 و ساعت 0:0 |
 

http://www.4shared.com/file/61260763/39763454/Taqwime-Feshorde-Ramazaan-1429.html

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در سه شنبه دوازدهم شهریور 1387 و ساعت 0:0 |
 

 

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در دوشنبه چهاردهم مرداد 1387 و ساعت 0:0 |
 

http://www.4shared.com/file/53344207/49649478/Taqwime-Feshorde-Rajab-1429.html

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در شنبه پانزدهم تیر 1387 و ساعت 0:0 |
 

http://www.4shared.com/file/50457033/65987bb7/Taqwim-Feshorde-Jomaadal_-Okhraa1429.html

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در جمعه هفدهم خرداد 1387 و ساعت 0:0 |
 

http://www.4shared.com/file/68169396/a7890c3f/taqwime-feshorde-jomaadi1-1429.html?s=1

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387 و ساعت 0:0 |
 

http://www.4shared.com/file/68169386/be923d7e/taqwime-feshorde-rabiea2-1429.html?s=1

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در سه شنبه بیستم فروردین 1387 و ساعت 0:0 |
 

http://www.4shared.com/file/68169392/a0e4c826/taqwime-feshorde-rabiea1-1429.html?s=1

 

+ نوشته شده توسط بنياد حيات اعلى در یکشنبه نوزدهم اسفند 1386 و ساعت 0:0 |

 

Aelaa.Net